FAQ

Ønsker du at prøve Crossfit og vide mere om træningsformen samt grundtanken bag, er du altid velkommen på vores gratis introhold. Til introtimen vil du blive introduceret for træningen og lave en WOD (Workout Of the Day). Der behøves ingen tilmelding, du møder bare op. Gratis introtræning foregår hver torsdag kl. 18.00-19.00.

Indmelding kan foregå i centeret. Det er ligeledes muligt at blive indmeldt via hjemmesiden ved at følge dette link: http://crossfitaalborg.dk/opret

Ønsker du at melde dig ud af CrossFit Aalborg, skal udmeldelsen ske via e-mail, som sendes til følgende e-mailadresse: info@crossfitaalborg.dk.
Bemærk at vores opsigelsesfrist er det resterende af den aktuelle måned plus den efterfølgende måned.
Du er naturligvis meget velkommen til at træne med i hele udmeldelsesperioden.
Er du i bero, vil medlemskabet, i tilfælde af udmeldelse , blive aktiveret i den sidste måned op til udmeldelsen.

Senest fem minutter inden holdstart skal du notere fremmøde ved computeren ved at indtaste dit cpr-nummer. Møder du ikke, overgår pladsen til en på ventelisten. Er der ikke nogen på venteliste, kan du stadig deltage i træningen, men systemet vil registrere det sene fremmøde, og du vil alligevel få en bøde på 25 kr.

Det er muligt at være på venteliste til et fuldt booket hold. Hvis du er på venteliste med to timer eller mindre til holdstart, kan du ikke få en bøde for manglende fremmøde, hvis et andet medlem ikke møder op, og det ellers vil berettige dig en plads. Er du på venteliste, bliver du tildelt en plads på holdet, hvis de, som er foran i køen, ikke er mødt op senest fem minutter før holdstart eller melder afbud.

Med alle vores medlemskaber har du mulighed for at booke to hold om dagen, fire hold frem i tiden, to uger frem i tiden. Du kan ikke have mere end fire aktive bookinger ad gangen fordelt på de to uger. For at booke skal du gå ind under fanebladet booking på vores hjemmeside.

Du får en bøde på 25 kr ved manglende eller for sent fremmøde til holdtræning. Du skal møde op senest fem minutter før holdstart. Vi refunderer ikke bøder for manglende eller for sent fremmøde.

Fristen for at afmelde sig et hold er senest to timer inden holdstart. Afmelding af hold kan foregå via vores bookingsystem på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du stadig framelder dig holdet på trods af, at der er under to timer til holdstart, da du dermed giver pladsen videre til et andet medlem på ventelisten.

Du kan sætte dit medlemskab i bero i en periode på mindst fire uger og højst seks måneder. Det koster et gebyr på 149 kr. at sætte medlemskabet i bero. Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero, skal du send en mail til info@crossfitaalborg.dk, hvorefter du vil modtage en bekræftelse på e-mail. Du modtager ikke nogen besked, når bero-perioden ophører.
Er du i bero, vil medlemskabet, i tilfælde af udmeldelse, blive aktiveret i den sidste måned op til udmeldelsen.

For medlemmer, som ikke har mulighed for regelmæssig træning, tilbyder vi klippekort til 10 træninger.

CrossFit Aalborg tilbyder studiemedlemskab ved fremvisning af gyldigt studiekort. Studiemedlemskabet koster 349 kr pr. måned. Der tilbydes også årsmedlemskab til studiepris, hvor du får 12 måneder for 10 måneders pris. Eller halvårsmedlemskaber er seks måneder for fem måneders pris.

Open gym er en mulighed for at træne selv i centeret. Der skal altid noteres fremmøde via computeren til Open Gym selvom, at der ikke kræves booking. Fremmødet registreres på computeren ved at indtaste dit cpr-nummer. Tiderne for Open Gym kan findes i bookingsystemet ved at vælge funktionen ”vis Open Gym”. 

Er du under 18 år, skal du have en forælder/værge til stede ved indmeldelse/underskrift.

For at garantere deres og vores medlemmers sikkerhed må børn ikke færdes på træningsarealer i CrossFit Aalborg. Dette gælder både hold og Open Gym og er uanset børnenes alder (0-15 år). Børnene må være i PlayStation-området eller i lounge-området under opsyn.
Undtagelsen for denne regel er vores børnehold, hvor børn i aldersgruppen 5-14 år kan træne i trygge rammer.

Glemt tøj, sko og lignende ligger i en sort kurv ved kontoret. Værdigenstande som smykker, ure, og nøgler ligger på kontoret. Henvend jer til Mads Rasmussen eller Martin Jensen.